KANCELARIA PRAWNA


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą. Liczymy, że będą Państwo zainteresowani współpracą z nami i obdarzą nas takim zaufaniem, jak dotychczasowi klienci naszej Kancelarii.Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot a także klientów indywidualnych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców działających w wielu różnorodnych branżach.

Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, nabyte doświadczenie, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy. Pracujemy według standardów, które gwarantują profesjonalizm i terminowość wykonywanych zadań oraz stały kontakt z klientem. Zawsze przestrzegamy zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej.


Nasze usługi obejmują m.in.: porady i opinie prawne, projekty umów i innych aktów prawnych, negocjacje oraz zastępstwo przed sądami i urzędami.

Mimo, że Kancelaria znajduje się w Opolu, swoim zasięgiem działania obejmuje także inne tereny Polski.Co wyróżnia naszą Kancelarię?

Każdy klient jest dla nas ważny i w indywidualny sposób traktowany. Dla każdego klienta przeznaczamy tyle czasu, ile wymaga jego sprawa.

Po przeprowadzonej rozmowie z Klientem, proponujemy kompleksowe rozwiązanie problemu, jednocześnie przewidując ryzyko i zagrożenia. Wskazujemy mozliwości prawne rozwiązania problemów, a także sposoby uniknięcia niepowodzenia w przyszłości.


Zasady współpracy z Kancelarią

Każda współpraca zaczyna się rozmową z klientem. Klient przedstawia swój problem. Po zdefiniowaniu problemu przystępujemy do ustnego przedstawienia naszego stanowiska, opartego na obowiązujących przepisach i orzecznictwie. Wspólnie z Klientem określamy zakres zlecenia, przedmiotu usługi, strategię, terminy działania, zasady wynagrodzenia, co jest opisywane w umowie zlecenia.

Klient jest również informowany o wysokoœci przewidywanych innych wydatków, koniecznych i niezbędnych do poniesienia związanych z jego sprawą, w szczególnoąci o wysokości opłat notarialnych, sšądowych i kancelaryjnych.


Po ustaleniu powyższych kryteriów przystępujemy do ustalenia wykazu dokumentów koniecznych dla prowadzenia zleconej sprawy oraz terminu, w którym Klient powinien te dokumenty dostarczyć Kancelarii. Po skompletowaniu dokumetów przystępujemy do merytorycznych opracowań.

Klient kancelarii jest informowany o treści przygotowanych opracowań np. pozwu, apelacji, odwołania, projektu ugody lub też umów. Za każdym razem Klient jest informowany o przebiegu oraz etapie Jego sprawy.

Po zakończeniu sprawy w danej instancji, Klient otrzymuje informację o treści orzeczenia albo innego dokumentu i wspólnie z nami podejmuje decyzję co do dalszego toku postępowania.

Wynagrodzenie

Rozliczenia z Klientem są negocjowane oraz zależą od rodzaju i zakresu współpracy.

Nasze honorarium określamy w zależności od skomplikowania problemu prawnego i uzgadniamy je każdorazowo z klientem w zawartej z nim umowie. Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, na którym pomożemy Państwu wybrać najlepszą formę rozliczania się z nami, która może odbywać się według:


    ilości przepracowanych godzin,

    ilości przepracowanych godzin + prowizja za sukces,

    ryczałtu + prowizja za sukces,

    ustalonego miesięcznego ryczałtu.

W odniesieniu do stałej obsługi prawnej z reguły proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, określone w stałej kwocie, skalkulowanej dla konkretnej ilości godzin pracy w każdym miesiącu dla danego Klienta; ustalone wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów wyjazdów poza granice Opola, wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych przed sądem oraz kosztów zastępstwa procesowego.


W odniesieniu do umów zlecenia okazjonalnych, zawieranych w związku ze zleceniem dotyczącym konkretnej sprawy, sporządzenia konkretnego projektu umowy, opinii, konsultacji, opracowania pozwu, apelacji itp. oraz prowadzenia sprawy i reprezentowania Klienta, wynagrodzenie Kancelarii jest określane i negocjowane indywidualnie.


W odniesieniu do zlecenia dotyczącego konsultacji i porady prawnej proponowana przez Kancelarię wysokoœć wynagrodzenia wynosi 100,00 zł.


Wynagrodzenie określone powyżej nie obejmuje wynagrodzenia za czas wyjazdu poza granice Opola oraz kosztów tego wyjazdu. Istnieje możliwość negocjowania ceny oraz rozłożenia większych płatności na raty.