Kancelaria Adwokacka Agnieszki Szot oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, innych osób nie prowadzących działalności gospodarczej (np. fundacji, stowarzyszeń) oraz na rzecz przedsiębiorców obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacje (obronę) przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
 • przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych, analiz i projektów umów,
 • możliwe jest też powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej firmy.

Dostosowując się do potrzeb Klientów kancelaria proponuje różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo można zlecić prowadzenie całej sprawy (we wszystkich jej instancjach), prowadzenie sprawy tylko na pewnym etapie procesu (np. tylko postępowania w pierwszej instancji lub postępowania odwoławczego) lub też jedynie przygotowanie pisma procesowego czy udzielenie porady prawnej. Kancelaria świadczy pomoc prawną (porady, opinie, pisma procesowe, zastępstwo procesowe) w dziedzinach prawa:

 • karnego i karnego skarbowego (kompleksowa opieka prawna zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym),
 • cywilnego (m.in. sprawy spadkowe, majątkowe, odszkodowawcze),
 • rodzinnego (m.in. sprawy alimentacyjne, rozwodowe, o władzę rodzicielską),
 • gospodarczego (w tym stała obsługa prawna firm),
 • pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • administracyjnego.


Uprawnienia

Zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze w zakres usług, które mogą być świadczone przez adwokata wchodzi szeroko pojęta pomoc prawna polegająca w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat może na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju.

Uprawnienie do występowania przed sądami obejmuje sądy wszystkich instancji, poczynając od Sądów Rejonowych, a kończąc na Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym. Z pomocy adwokata można również skorzystać w postępowaniu przed wszelkimi urzędami administracji rządowej i samorządowej.

Uprawnienia adwokackie nie są również ograniczone do określonego rodzaju spraw, jak to jest np. w przypadku radców prawnych, ale obejmują wszystkie gałęzie prawa. Adwokatowi można więc zlecić prowadzenie sprawy cywilnej, gospodarczej, z zakresu prawda pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnej i administracyjnej, a także karnej i karnej skarbowej.