Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Szot oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, innych osób nie prowadzących działalności gospodarczej (np. fundacji, stowarzyszeń) oraz na rzecz przedsiębiorców obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacje (obronę) przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
 • przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych, analiz i projektów umów,
 • możliwe jest też powierzenie kancelarii stałej obsługi prawnej firmy.

Dostosowując się do potrzeb Klientów kancelaria proponuje różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo można zlecić prowadzenie całej sprawy (we wszystkich jej instancjach), prowadzenie sprawy tylko na pewnym etapie procesu (np. tylko postępowania w pierwszej instancji lub postępowania odwoławczego) lub też jedynie przygotowanie pisma procesowego czy udzielenie porady prawnej. Kancelaria świadczy pomoc prawną (porady, opinie, pisma procesowe, zastępstwo procesowe) w dziedzinach prawa:

 • karnego i karnego skarbowego (kompleksowa opieka prawna zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym),
 • cywilnego (m.in. sprawy spadkowe, majątkowe, odszkodowawcze),
 • rodzinnego (m.in. sprawy alimentacyjne, rozwodowe, o władzę rodzicielską),
 • gospodarczego (w tym stała obsługa prawna firm),
 • pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • administracyjnego.

Uprawnienia

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym. Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i w sprawach o przestępstwa skarbowe (do czego mają prawo adwokaci).